Generelle vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for Løvbjergs sparekampagne (herefter kaldet 'kampagnen', som organiseres af Løvbjerg Supermarked, med sæde i Hovedkontor, Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens (herefter kaldet "Løvbjerg"). 

Deltagere i kampagnen ('deltagere') acceptere ved deres deltagelse vilkårene og betingelserne for kampagnen, samt de gældende vilkår og betingelser for Løvbjergs partnere, som anført på Løvbjergs kampagnehjemmeside ('kampagnehjemmesiderne'): 
Denne kampagne varer fra d. 16. februar 2018 til og med torsdag den 13. mei 2018. 
 
Vilkårene og betingelserne for kampagnen er tilgængelige på rabat.lovbjerg.dk og via mobil-appen. 
Kampagnen gælder kun i Danmark.  
Løvbjerg forbeholder sig ret til fremover at tilføje andre mærker til kampagnen. 
 
Deltagelse 
Denne kampagne er åben for personer, som er 18 år eller ældre og bor i Danmark, med undtagelse af alle underleverandører af emballage, produkter eller servicer (f.eks. tredjeparts pakkere), der på nogen måde er (in)direkte involveret i denne kampagne. 
Hvis en deltager er under 18 år, skal deltageren have tilladelse fra sin værge for at deltage i kampagnen. Deltagere under 16 år må ikke deltage i kampagnen. 
Oprettelse af en konto for deltagelse er gratis (bortset fra omkostningerne for brug af Internettet). 
Der er købsforpligtelse for at opnå kampagnekoder. 
Der kan maksimalt oprettes én konto pr. person og pr. e-mailadresse (og dermed pr. deltager). 
Man kan kun deltage i kampagnen via kampagnehjemmesiden og appen. 
En deltager må maksimalt indtaste 50 unikke koder pr. dag for at opgradere sin konto. 
Løvbjerg forbeholder sig ret til at diskvalificere en deltager med øjeblikkelig virkning og uden begrundelse og/eller udelukke en deltager fra videre deltagelse, hvis Løvbjerg har mistanke om, at deltageren på nogen måde overtræder disse vilkår og betingelser, giver ufuldstændige, unøjagtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, der er i strid med loven, eller som på anden måde handler ulovligt mod Løvbjerg eller tredjeparter.  
 
Kampagnemekanisme og sparesaldo 
Kampagnens formål er, at lade loyale kunder spare op til rabatter på produkter, abonnementer eller aktiviteter udbudt af Løvbjergs partnere ('partnerne').  
Deltageren kan oprette en konto på kampagnehjemmesiden eller med appen ved at indtaste en adgangskode og en e-mailadresse. Alle deltagere skal stille deres folkeregisteroplysninger (navn, adresse, by) til rådighed. En deltager kan ved hjælp af sin oprettede konto spare op til kampagner og/eller rabatter på bestilte kampagneprodukter hos partnerne. Kontoen er personbundet og (saldo) kan ikke overdrages til en anden person. 
Alle rabatkuponer har en unik kampagnekode, som består af mindst 9 tegn. Når en deltager indtaster denne kode på sin personlige konto på hjemmesiden eller appen, modtager deltageren 1 digitalt stempelmærke på sin konto én gang. Hver kode kan kun indtastes én gang og resulterer i en forøgelse af kontoens saldo. Kampagnekoderne kan indtastes i hele kampagneperioden. 
Alle indtastede digitale stempelmærker er gyldige til kampagnens afslutning. Efter slutdatoen fjernes alle digitale stempelmærker og fulde sparekort. Derefter kan deltageren spare nye digitale stempelmærker i forbindelse med en følgende kampagne.  
Deltagerens saldo på hans/hendes personlige konto skal være høj nok. Den kan aldrig være negativ. Ved en utilstrækkelig saldo vil bestillingen blive annulleret. 
Saldoen kan ikke indløses til kontanter eller anden kontantværdi.  
 
Bestilling og betaling 
En deltager kan bestille det ønskede produkt på kampagnehjemmesiden hos den pågældende partner. Løvbjerg har ingen andel i og er på ingen måde ansvarlig for eller hæfter for (gennemførelsen af) denne bestilling eller håndteringen heraf. Partnerens generelle (leverings)betingelser gælder for bestillingen, samt håndteringen heraf (inklusive levering). Løvbjerg er på ingen måde ansvarlig for tilgængeligheden af de forskellige kampagneartikler. 
En deltager betaler sin bestilte kampagneartikel ved automatisk modregning af saldoen på sin konto, samt supplerende betaling i DKK til den pågældende partner. 
Afhængig af det bestilte produkt udføres den supplerende betaling til partneren med kreditkort. 
Når det bestilte produkt er tilgængelig, modtager deltageren en bekræftelse pr. e-mail fra partneren, som der bestilles hos. Produktet leveres til deltageren på den måde og inden for den leveringsperiode, som er fastlagt af partneren. 
 
Rabatkuponer  
I nogle tilfælde modtager en deltager en rabatkupon, som repræsenterer en bestemt rabat, og som kan indleveres hos partneren for at anskaffe produktet i kombination med supplerende betaling af det resterende beløb. Rabatkuponen er personbundet, kan ikke overdrages og har en unik (streg)kode. 
Rabatkuponen sendes én gang som en digital rabatkupon til deltagerens e-mailadresse. 
Magneds er ikke ansvarlig for tab, tyveri, forfalskning eller misbrug af rabatkuponen, i hvilken som helst form. I tilfælde af tab, tyveri, forfalskning, misbrug og/eller anden forkert brug af rabatkuponen, finder der aldrig modregning eller kontantydelse sted til den oprindelige deltager. 
Hvis en deltager misbruger eller begår bedrageri eller forsøger at begå bedrageri med voucheren, herunder forsøg på at indløse voucheren ved forfalskning, eller ved at bryde stregkoden, eller på anden måde ved at omgå de (tekniske) sikkerhedsforanstaltninger, eller ved videresalg af voucheren til tredjepart, er Magneds berettiget til at udelukke deltageren fra deltagelse i kampagnen og blokkere deltagerens konto. Magneds er berettiget til fuld skadesgodtgørelse fra deltageren. 
Rabatkuponen kan under ingen omstændigheder ombyttes til kontanter eller bruges til betaling hos andre parter, eller til andre artikler end produkterne hos den pågældende partner, som er angivet på rabatkuponen. Rabatkuponen er gyldig og kan i princippet indleveres hos partneren frem til udgangen af den periode, hvor partneren deltager i kampagnen, hvorefter rabatkuponen mister sin gyldighed. Løvbjerg vil bestræbe sig på hurtigst muligt at kommunikere partnerens beslutning om at stoppe med at deltage i kampagnen til deltageren(erne). 
 
Levering 
Partnerens leveringstid er som angivet på kampagnehjemmesiden vejledende. Dette kan ikke påberåbes af deltagerne. 
En postboksadresse kan ikke anvendes som leveringsadresse. 
Bestilling og levering af kampagneartikler kan udelukkende gennemføres i Danmark. 
Det er pr. produkt angivet, hvorvidt der skal betales forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne varierer fra produkt til produkt og er angivet ved produktet. 
 
Personlige oplysninger 
Deltageren garanterer, at de oplysninger, han eller hun har givet er korrekte, up-to-date og fuldstændige. 
Folkeregisteroplysninger (navn, adresse, by) og/eller andre oplysninger, som Løvbjerg indsamler i forbindelse med denne kampagne, lagres i virksomhedens database og behandles i overensstemmelse med Persondataloven (Wet Bescherming Persoonsgegevens) i Holland. 
Løvbjerg bruger deltagernes oplysninger til at gennemføre denne kampagne, samt til kommunikation omkring kampagnen. Eventuelle andre e-mails sendes kun, hvis deltageren har givet tilladelse hertil. 
 
Ansvar 
Løvbjerg og de af virksomheden involverede ekstra personer eller tredjemand er ikke ansvarlig for skader, direkte og/eller indirekte, som følge af eller på nogen måde forbundet med (udførelse af) kampagnen. 
Løvbjerg er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af eller som på nogen måde er forbundet med (i) de af deltagerne bestilte og af samarbejdspartnerne leverede produkter, og giver ingen garanti med hensyn til disse produkter (herunder rettidig og korrekt levering af dem), samt (ii) (fejlagtig) sending af voucherne. 
Mere specifikt er Løvbjerg, de af virksomheden involverede ekstra personer eller tredjemand ikke ansvarlig for: 
yderligere udgifter, som deltagerne eventuelt har i forbindelse med deltagelse i kampagnen, og/eller accept og brug af en produkt. 
Skade, direkte og/eller indirekte som følge af eller som på nogen måde er relateret til forstyrrelser i virksomhedens netværk, computerhardware eller -software af nogen type, herunder eventuelle problemer eller mangler i forbindelse med brugen af kampagnehjemmesiden eller downloading af komponenter herfra. 
skade, direkte og/eller indirekte som følge af eller som på nogen måde er relateret til ændring af eller afslutning på kampagnen. 
På trods af den konstante omhyggelighed og opmærksomhed, der vises sammensætningen af denne hjemmeside og de oplysninger, den indeholder, kan Løvbjerg ikke garantere for fuldstændigheden, nøjagtigheden eller aktualiteten af oplysningerne. Løvbjerg påtager sig intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader af nogen art, som følge af eller som på nogen måde er forbundet med brugen af hjemmesiden, softwaren som stilles til rådighed eller (u)tilgængelighed af siden. 
 
Afslutning 
Løvbjerg kan til enhver tid afslutte kampagnen, hvilket Løvbjerg hurtigst muligt vil bekendtgøre på kampagnehjemmesiden. Derudover stræber Løvbjerg mod pr. e-mail at informerer så mange deltagere som muligt, om kampagnens afslutning, og mindst én uge inden afslutningsdatoen.   
 
Afsluttende bestemmelser  
Dansk ret gælder for denne sparekampagne. 
Spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende denne kampagne kan via kampagnehjemmesiden rettes til Løvbjergs kundeservice ved at udfylde kontaktformularen på kampagnehjemmesiden med angivelse af kontaktoplysninger. Spørgsmål, kommentarer og/eller klager vedrørende artikler, som er bestilt hos partnerne skal rettes og sendes til partnerne. Hertil kan kontaktformularen til den pågældende partner anvendes på kampagnehjemmesiden.