Vilkår og betingelser for kampagnen

Denne online kampagne løber fra fredag den 16. februar 2018 til og med torsdag den 13. maj 2018. Rabatbeviser kan indløses til og med torsdag den 28. maj 2018.

I denne periode vil du modtage en kupon med en kode hver gang du handler for 100 kr. i Løvbjerg. Koden indtastes på rabat.lovbjerg.dk eller i Appen. For hver 10. kode du indtaster, modtager du et rabatbevis, som giver rabat på køb af Tefal eller Berghoff produkter.

Yderligere betaling (afhængig af det valgte produkt) vil blive opkrævet. Produktet/produkterne leveres gratis til din adresse. Rabatbeviser kan ikke byttes til kontanter eller andre værdier. Løvbjerg er ikke ansvarlig for skader forårsaget af Tefal eller Berghoff produkter eller for skader på ejendom og/eller personer som følge af enhver brug af Tefal eller Berghoff produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage enhver form for ændring.

Download appen i dag og vind et eksklusivt forklæde 

Vilkår og betingelser


DET ER IKKE NØDVENDIGT AT KØBE NOGET FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. DET VIL IKKE ØGE DINE VINDERCHANCER, HVIS DU KØBER NOGET ELLER BETALER NOGET AF NOGEN ART. UGYLDIGT HVOR FORBUDT ELLER BEGRÆNSET AF LOVEN. 
1.  KAMPAGNEBESKRIVELSE: FORKLÆDEKAMPAGNEN (\"Sweepstake\") begynder d. 16. februar 2018 og slutter d. 22. april 2018 (the \"Promotion Period\"). Sponsor af dette sweepstake er Løvbjerg (\"Sponsor"\).  Ved at deltage i dette sweepstake accepterer hver deltager betingelsesløst at overholde disse officielle regler og sponsors beslutninger, som er endelige og bindende i alle henseender. Sponsor er ansvarlig for indsamling, indsendelse eller behandling af bidrag, samt den samlede administration af sweepstaket. Deltagere bør udelukkende henvende sig til sponsor med spørgsmål, kommentarer eller problemer i forbindelse med sweepstaket. Sponsor kan kontaktes via e-mail jdu@lovbjerg.dk under kampagneperioden. 
2.  BERETTIGELSE: Åbent for danske statsborgere, som er mindst 16 år (the \"Entrant\"). Sponsor og sponsors respektive overordnede, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, distributører, detailhandlere, salgsrepræsentanter, reklame- og kampagnebureauer og alle deres respektive tjenestemænd, direktører og medarbejdere (the \"Promotion Entities\") er ikke berettiget til at deltage i sweepstaket eller vinde en pris. Husstandsmedlemmer og direkte familiemedlemmer af sådanne personer er heller ikke berettiget til at deltage eller vinde. "Husstandsmedlemmer" betyder de personer, der bor samme det samme sted mindst tre måneder om året. "Direkte familiemedlemmer" betyder forældre, stedforældre, værger, børn, stedbørn, søskende, stedsøskende eller ægtefæller. Dette sweepstake er underlagt alle gældende føderale, statslige og lokale love og bestemmelser og er ugyldigt, hvor det er forbudt eller begrænset af loven. 3. PRÆMIER: 15 vindere vil hver modtage 1 læderforklæde (cirka detailværdi: 1199,99 kroner). Der vil kun blive tildelt én præmie pr. person og husholdning. Præmier kan ikke overdrages, indløses til kontant eller substitueres af vinderen. Sponsor forbeholder sig ret til alene og under absolut diskretion at tildele en erstatningspræmie af samme eller større værdi, hvis en præmie, der er beskrevet i disse officielle regler, ikke er tilgængelig eller helt eller delvis ikke kan tildeles, uanset årsag. Præmiens omtrentlige detailværdi repræsenterer sponsors afgørelse i god tro. Denne afgørelse er endelig og bindende, og kan ikke appelleres. Hvis præmiens faktiske værdi viser sig at være mindre end den angivne omtrentlige detailværdi, vil forskellen ikke blive udbetalt i kontanter. Sponsor repræsenterer eller garanterer ikke den tildelte præmies udseende, sikkerhed eller præstation. Restriktioner, betingelser og begrænsninger kan være gældende. Sponsor erstatter ikke mistede eller stjålne præmieenheder. Dette sweepstake er åbent for danske statsborgere, og præmier vil kunne blive tildelt og/eller leveret til adresser i Danmark. Alle føderale, statslige og/eller lokale skatter, gebyrer og tillæg skal betales af præmievinderen.  Manglende overholdelse af de officielle regler vil resultere i tab af præmien.4. DELTAGELSE: Download Løvbjerg-appen og opret en konto. Så deltager du automatisk i sweepstaket. Automatiseret deltagelse eller robotdeltagelse indsendt af enkeltpersoner eller organisationer vil blive diskvalificeret. Internetdeltagelse skal være udført af deltageren. Ethvert forsøg fra deltagers side på at opnå mere end det angivne antal deltagelser ved hjælp af flere/forskellige e-mailadresser, identiteter, registreringer, logins eller andre metoder, herunder, men ikke begrænset til, kommerciel konkurrence/sweepstake-registrering og/eller deltagelsestjenester, vil ugyldiggøre deltagerens bidrag, og kan diskvalificere deltageren. Endelig berettigelse til tildeling af en præmie er underlagt berettigelsesbekræftelse, som angivet nedenfor. For at kunne deltage skal alle bidrag være modtaget ved kampagneperiodens afslutning. Sponsors databaseur er den officielle tidsenhed for dette sweepstake.
    


5. VALG AF VINDER: Vinderne af sweepstaket vil blive valgt i to tilfældige udtrækninger blandt alle berettigede bidrag, som er modtaget gennem hele kampagneperioden. De tilfældige udtrækninger vil blive udført af sponsor eller sponsors udpegede repræsentanter, hvis afgørelser er endelige. Odds for at vinde varierer afhængigt af antallet af berettigede bidrag. Udtrækning af vindere vil finde sted d. 23. marts 2018 (10 vindere) og d. 22. april (5 vindere).
6. MEDDELELSE TIL VINDERE: Alle vindere vil få besked pr. e-mail på den e-mailadresse, som er angivet i forbindelse med deltagelse, omkring 2 dage efter den tilfældige udtrækning. Potentielle vindere skal acceptere præmien via e-mail, som angivet af sponsor, inden for 2 uger efter underretning. Sponsor er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende meddelelse af den ene eller den anden grund, herunder inaktiv(e) e-mailkonto(konti), tekniske vanskeligheder forbundet hermed, eller vinderens manglende overvågning af enhver e-mailkonto.

Enhver vindermeddelelse, der ikke reageres på eller returneres som ikke leveret, kan medføre tab af præmie. Den potentielle præmievinder kan være forpligtet til at underskrive og returnere en erklæring om berettigelse og ansvarsfrigørelse, samt en markedsføringsfrigørelse (collectively \"the Prize Claim Documents\"). Ingen substitution eller overdragelse af en præmie er tilladt, undtagen af sponsor.
7. PRIVATLIV: Alle personlige oplysninger, der leveres af dig, vil blive underlagt sponsors privatlivspolitik, som er opslået på. Ved at deltage i sweepstaket, giver du sponsor tilladelse til at dele din e-mailadresse og alle personlige oplysninger med andre sweepstake-enheder med henblik på administrations- og præmieopfyldelse, herunder på en offentligt tilgængelig vinderliste.
8. ANSVARSBEGRÆNSNING: Sponsor påtager sig intet ansvar for (a) ukorrekte eller unøjagtige deltageroplysninger, eller fejlagtige elektroniske dataoverførsler; (b) enhver uautoriseret adgang til, eller tyveri, destruktion eller ændring af bidrag på noget tidspunkt i driften af ​​dette sweepstake; c) enhver teknisk fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i driften eller kommunikationslinjefejl, uanset årsag, med hensyn til udstyr, systemer, netværk, linjer, satellitter, servere, kameraer, computere eller udbydere anvendt i ethvert aspekt af driften af ​​sweepstaket; d) utilgængelighed af netværk eller trådløs tjeneste, Internettet eller hjemmesiden eller en hvilken som helst kombination heraf; e) ophævet eller afbrudt internet-, trådløs eller fastnettelefonitjeneste; eller (f) enhver skade på deltagerens eller enhver anden persons computer eller mobilenhed, der kan være relateret til eller som følge af ethvert forsøg på at deltage i sweepstaket eller downloade materiale i sweepstaket.

Hvis sweepstake af en eller anden grund ikke er i stand til at fungere som planlagt af grunde, der uden begrænsning kan omfatte infektion af computervirus, manipulation, uautoriseret indgreb, svig, tekniske fejl eller alle andre årsager, som kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller korrekt gennemførelse af dette sweepstake, forbeholder sponsor sig ret til efter eget skøn at annullere, opsige, ændre eller suspendere sweepstaket helt eller delvist. I så fald skal sponsor straks suspendere alle udtrækninger og præmieuddelinger, og sponsor forbeholder sig ret til at tildele eventuelle resterende præmier (op til den samlede omtrentlige detailværdi, som er angivet i disse officielle regler) på en måde, der af sponsor anses for retfærdig og rimelig. Sponsor og frigjorte parter har intet videre ansvar for deltagere i forbindelse med sweepstaket.9. VINDERLISTE/OFFICIELLE REGLER: For at modtage vinderlisten eller en kopi af disse officielle regler skal du sende en anmodning til Løvbjerg på jdu@lovbjerg.dk. Anmodning om navnene på vinderne skal være modtaget senest 1 uge efter kampagneperiodens afslutning. Besøg Løvbjergs side på Facebook for adgang til en vinderliste online. Vinderlisten vil blive offentliggjort efter vinderbekræftelse er komplet.
10. SPONSOR: Løvbjerg Supermarked Hovedkontor 
Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens